Cenník KONTROL ORIGINALITY

Ceny za výkon kontroly originality vozidiel podľa kategórie s nálepkami vrátane DPH

Ceny su platné od 1.1.2020  Platba kartou nie je možná .

DRUH VOZIDLA              Kategória                        Cena v EUR s DPH

    Motocykle , trojkolky, štvorkolky , osobné automobily
do 50 ccm                        L1, L2                                      75,-
nad 50 ccm                      L3,L4,L5,L6,L7                       80 ,-
Osobné automobily       M1                                          105,-
                                         Autobusy
do 5.000 kg                     M2                                          155 ,-

nad 5.000 kg                   M3                                          165 ,- 

                                   Nákladné automobily
do 3.500 kg                       N1                                        120,-
do 12.000 kg                     N2                                        150 ,-
nad 12.000 kg                   N3                                        165 ,-
                                   Prípojné vozidlá
do 3,500 Kg                       O1 ,O2                                   90,-
nad 3,500 Kg                     O3                                       105,-
nad 10,000                         O4                                       150,-
                                       Traktory     

Traktor                         T1,T2,T3,T4,T5                          165,-
Prípojné vozidlá          R1,R2,R3,R4                               95,-
Vozidlá so symbolom G*                                               15 ,-
Kópia protokolu                                                               20,-

                                       Stroje

Pracovný Stroj          PS                                                 150,-

ODO PASS                                                                          10,-
EU ODO PASS                                                                   30,-

Expresný príplatok bez rezervácie                         30,-

Administratívny poplatok                                        5,-