Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme

Adresa našej webovej stránky je: https://stkmichalovce.sk.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované 25. decembra 2018 a vzťahuje sa na občanov Európskeho hospodárskeho priestoru.

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov vysvetľujeme, čo robíme s údajmi, ktoré o vás získame prostredníctvom https://really-simple-ssl.com . Odporúčame Vám starostlivo prečítať toto tvrdenie. Pri spracovaní dodržujeme požiadavky zákona o ochrane osobných údajov. To okrem iného znamená, že:

 • jasne uvádzame účely, na ktoré spracovávame osobné údaje. Robíme to prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov;
 • chceme obmedziť zhromažďovanie osobných údajov iba na osobné údaje požadované na legitímne účely;
 • najprv požadujeme váš výslovný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov v prípadoch vyžadujúcich váš súhlas;
 • prijímame vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a vyžadujeme od strán, ktoré spracovávajú osobné údaje v našom mene;
 • rešpektujeme vaše právo na prístup k vašim osobným údajom alebo ich opravu alebo odstránenie na základe Vašej žiadosti.

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete vedieť presne, aké údaje uchovávame, kontaktujte nás.

1 Účel, údaje a doba uchovávania

1.1 Vaše údaje používame na nasledujúce účely:Kontakt – Prostredníctvom telefónu, e-mailu, e-mailu a / alebo webových formulárovNa tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Meno, adresa a mesto
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa

Základom, na základe ktorého môžeme spracovať tieto údaje, je:Vykonanie dohodyDoba skladovaniaTieto údaje uchovávame až do ukončenia služby.1.2 Vaše údaje používame na nasledujúce účely:platbyNa tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Meno, adresa a mesto
  Telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • umiestnenia

Základom, na základe ktorého môžeme spracovať tieto údaje, je:Právna povinnosťDoba skladovaniaTieto údaje uchovávame až do ukončenia služby.1.3 Vaše údaje používame na nasledujúce účely:Registrácia účtuNa tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Emailová adresa

Základom, na základe ktorého môžeme spracovať tieto údaje, je:Vykonanie dohodyDoba skladovaniaTieto údaje uchovávame až do ukončenia služby.1.4 Vaše údaje používame na nasledujúce účely:spravodajcuNa tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Emailová adresa

Základom, na základe ktorého môžeme spracovať tieto údaje, je:Vykonanie dohodyDoba skladovaniaTieto údaje uchovávame až do ukončenia služby.1.5 Vaše údaje používame na nasledujúce účely:Podporovať služby alebo produkty, ktoré si zákazník chce kúpiť alebo kúpiťNa tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Meno, adresa a mesto
  Telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • IP adresa

Základom, na základe ktorého môžeme spracovať tieto údaje, je:Vykonanie dohodyDoba skladovaniaTieto údaje uchovávame až do ukončenia služby.1.6 Vaše údaje používame na nasledujúce účely:Aby bolo možné splniť zákonné povinnostiNa tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Meno, adresa a mesto
  Telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • umiestnenia

Základom, na základe ktorého môžeme spracovať tieto údaje, je:Právna povinnosťDoba skladovaniaTieto údaje uchovávame až do ukončenia služby.1.7 Vaše údaje používame na nasledujúce účely:Zostavovanie a analýza štatistík na zlepšenie webových stránok.Na tento účel používame nasledujúce údaje:

 • Správanie návštevníkov

Základom, na základe ktorého môžeme spracovať tieto údaje, je:Legitímny záujem našich vlastnýchDoba skladovaniaTieto údaje uchovávame až do ukončenia služby.

2 Zdieľanie s inými stranami

Vaše údaje nezdieľame s tretími stranami.

3 súbory cookie

Naša webová lokalita používa cookies. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našom prehlásení cookie . Zahrnutie úplných IP adries je blokované.

4 Zabezpečenie

Zaviazali sme sa k bezpečnosti osobných údajov. Prijmeme vhodné bezpečnostné opatrenia na obmedzenie zneužitia a neoprávneného prístupu k osobným údajom. Tým sa zabezpečí, že k vašim údajom budú mať prístup iba potrebné osoby, že prístup k údajom je chránený a že naše bezpečnostné opatrenia sú pravidelne kontrolované.

5 Internetové stránky tretích strán

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na webové stránky tretích strán prepojené prostredníctvom odkazov na našej webovej stránke. Nemôžeme zaručiť, aby tieto tretie strany spracovali vaše osobné údaje spoľahlivým alebo bezpečným spôsobom. Odporúčame, aby ste pred použitím týchto webových stránok prečítali vyhlásenia o ochrane osobných údajov týchto webových stránok.

6 Zmeny a doplnenia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu a doplnenie tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Odporúča sa, aby ste pravidelne konzultovali toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste si boli vedomí akýchkoľvek zmien. Okrem toho vás budeme aktívne informovať kdekoľvek je to možné.

7 Prístup k údajom a ich úprava

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete vedieť, ktoré osobné údaje máme o vás, kontaktujte nás. Môžete nás kontaktovať pomocou nižšie uvedených informácií. Máte nasledujúce práva:

 • Máte právo vedieť, prečo sú vaše osobné údaje potrebné, čo sa s nimi stane a ako dlho sa zachovajú.
 • Právo na prístup: Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ktoré sú nám známe.
 • Právo na opravu: máte právo doplniť, opraviť, vymazať alebo zablokovať vaše osobné údaje kedykoľvek budete chcieť.
 • Ak nám dáte súhlas na spracovanie vašich údajov, máte právo odvolať tento súhlas a odstrániť vaše osobné údaje.
 • Právo na prenos vašich údajov: máte právo vyžiadať si všetky osobné údaje od prevádzkovateľa a previesť ho úplne do iného ovládača.
 • Právo na námietku: môžete namietať proti spracovaniu vašich údajov. Dodržiavame to, pokiaľ neexistujú opodstatnené dôvody na spracovanie.

Uistite sa, že ste vždy jasne uviedli, kto ste, aby sme si boli istí, že údaje o nesprávnej osobe nezmeníme ani nevymažeme.

8 Odoslanie sťažnosti

Ak nie ste spokojný so spôsobom spracovania vašich osobných údajov (sťažnosť), máte právo podať sťažnosť orgánu pre ochranu údajov.

9 Úradník pre ochranu údajov

Náš úradník pre ochranu údajov bol zaregistrovaný v orgáne na ochranu údajov v členskom štáte EÚ. Ak máte akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo pre úradníka pre ochranu údajov, môžete sa obrátiť na sekretariát, prostredníctvom [email protected] alebo telefonicky.

10 Kontaktné údaje

DMF a.s.

Lastomírska 9, 07101 Michalovce

Slovenská republika

Sekretariát: tel:056/6443537

www.stkmichalovce.sk

príloha

predajňa

Informácie o vás zhromažďujeme počas procesu platby v našom obchode. Tieto informácie môžu zahŕňať okrem iného vaše meno, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, údaje o kreditnej karte / platbe a akékoľvek ďalšie podrobnosti, ktoré vám môžu byť vyžiadané na účely spracovania vašich objednávok. Zaobchádzanie s týmito údajmi nám tiež umožňuje: – Posielať dôležité informácie o účte / objednávke / službe. – Reagujte na vaše otázky, žiadosti o vrátenie platby alebo sťažnosti. – Procesné platby a predchádzanie podvodným transakciám. Robíme to na základe našich legitímnych obchodných záujmov. – Vytvorte a spravujte svoj účet, poskytnite technickú a / alebo zákaznícku podporu a overte svoju identitu. Okrem toho môžeme získať aj nasledujúce informácie: – Umiestnenie a údaje o návštevnosti (vrátane IP adresy a typu prehliadača), ak zadáte objednávku, alebo ak potrebujeme odhadnúť dane a náklady na dopravu na základe vašej polohy. – navštívené stránky produktov a zobrazené obsahy počas aktívnej relácie. – Vaše komentáre a recenzie produktov, ak sa rozhodnete ponechať na našej webovej stránke. – E-mail / heslo účtu, ak máte prístup k svojmu účtu, ak ho máte. – Ak sa rozhodnete vytvoriť účet u nás, vaše meno, adresu a e-mailovú adresu, ktoré sa použijú na vyplnenie pokladne pre budúce objednávky.

Bezpečnostný softvér

Bezpečnostné protokoly

IP adresa návštevníkov, užívateľské meno prihlásených používateľov a užívateľské meno pokusov o prihlásenie sa podmienene zaznamená, aby sa skontrolovala nebezpečná aktivita a chránil web pred určitými druhmi útokov. Medzi príklady zaznamenávania patria napríklad pokusy o prihlásenie, žiadosti o odhlásenie, žiadosti o podozrivé adresy URL, zmeny obsahu stránky a aktualizácie hesiel. Tieto informácie sa uchovávajú po dobu 14 dní. Obrázok pre kódy QR sa generuje pre používateľov, ktorí nastavia dvojfaktorovú autentifikáciu pre túto stránku. Tento obrázok sa generuje pomocou rozhrania API služby Google Chart. Ako súčasť vytvárania tohto obrázka sa používateľské meno posiela do rozhrania API. Podrobné informácie o pravidlách ochrany osobných údajov služby Google Chart nájdete v časti Chráni a ochrana osobných údajov v grafoch. Keď použijete pamäťové zariadenie Two-Factor, súbor cookie (itsec_remember_2fa) bude nastavený pomocou zabezpečeného tokenu, ktorý vyprší za 30 dní.

Pri spustení bezpečnostnej kontroly sa v rámci procesu zisťuje, či lokalita podporuje požiadavky TLS / SSL, sa bude kontaktovať ithemes.com. Žiadne osobné údaje nie sú odoslané do ithemes.com ako súčasť tohto procesu. Žiadosti na adresu ithemes.com obsahujú adresu URL stránky. Informácie o pravidlách ochrany osobných údajov pre ithemes.com nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov iThemes .Protokoly zabezpečenia sa uchovávajú po dobu 14 dní.

Predchádzanie spamu

Zhromažďujeme informácie o návštevníkoch, ktorí komentujú webové stránky, ktoré používajú antispamovú službu Akismet a zvyčajne obsahujú adresu IP komentátora, používateľského agenta, sprostredkovateľa a adresu URL stránok (spolu s ďalšími informáciami poskytovanými prihlasovateľom, ako je ich meno, používateľské meno , e-mailovú adresu a samotný komentár).