Cenník Emisných Kontrol

Ceny emisných kontrol sú uvedené v Eur s DPH

cenník platný od 01.07.2021

Emisná kontrola pravidenáM1,N1 B/bezkat/ ……………………….24,-

Emisná kontrola pravidelnáM1,N1 B,D/Rkat,Nkat,OBD/……. 24,-

Emisná kontrola pravidelná M1,N1 OBD+PLYN………………….. 27,-

Emisná kontrola pravidelná DOVOZ M1,N1…………………………. 30,-

Emisná kontrola pravidelná DOVOZ M1,N1 +PLYN……………. 30,-

Osvedčdenie o EK…………………………………………………………………..3,-

VYSTAVENIE ELEKTRONICKÉHO PROTOKOLU…………………… 4,-

Emisná kontrola ADMINISTRATÍVNA……………………………………. 7,-

Emisná kontrola ADMINISTRATÍVNA INÁ EK…………………….. 13,-

Emisná kontrola pravidelná N2,N3,M2,M3………………………….. 35,-

Emisná kontrola pravidelná N2,N3,M2,M3 +Plyn……………….. 39,-

Opakovaná kontrola do 60 dní M1,N1,N2,N3,M2,M3…………… 13,-

Opakonavá kontrola do 60 dní INÁ EK M1,N1,N2,N3,M2….. 17,-

Test emisií /bez vystavenia protokolu/……………………………………12,-