Cenník Emisných Kontrol

Ceny emisných kontrol sú uvedené v Eur s DPH

cenník je platný od 18.6.2020

Emisná kontrola pravidenáM1,N1 B/bezkat/ ……………………….24,-

Emisná kontrola pravidelnáM1,N1 B,D/Rkat,Nkat,OBD/……. 24,-

Emisná kontrola pravidelná M1,N1  B/bKAT,nKAT/PLYN….. 26,-

Emisná kontrola pravidelná M1,N1 OBD+PLYN………………….. 27,-

Emisná kontrola pravidelná DOVOZ M1,N1…………………………. 30,-

Emisná kontrola pravidelná DOVOZ M1,N1 +PLYN……………. 30,-

NÁLEPKA…………………………………………………………………………………… 4,-

OSVEDČENIE…………………………………………………………………………….. 3,-

Emisná kontrola ADMINISTRATÍVNA……………………………………. 7,-

Emisná kontrola ADMINISTRATÍVNA INÁ EK…………………….. 13,-

Emisná kontrola pravidelná N2,N3,M2,M3………………………….. 35,-

Emisná kontrola pravidelná N2,N3,M2,M3 +Plyn……………….. 39,-

Opakovaná kontrola do 60 dní M1,N1,N2,N3,M2,M3…………… 13,-

Opakonavá kontrola do 60 dní INÁ EK M1,N1,N2,N3,M2….. 17-