Cenník Technikých Kontrol

Ceny technických kontrol sú uvedené v Eur s DPH

cenník je platný od 1.6.2019

Pravidelná kontrola –B, D………………………………….. 24,-

Kontrolná nálepka ……………………………………………… 3,-

Osvedčenie …………………………………………………………..3,-

Pravidelná kontrola L …………………………………………14,-

Pravidelná – B,D +PLYN…………………………………….29,-

Pravidelná kontrola- O2…………………………………….20,-

DOVOZ- M1,N1…………………………………………………..35,-

DOVOZ- M1,N1 +PLYN………………………………………38,-

DOVOZ-  O2………………………………………………………..30,-

DOVOZ-  L …………………………………………………………..30,-

DOVOZ– PRAVÁ STRANA RIADENIA……………….40,-

Opakovaná kontrola do 60 dní- L,M1,N1,O2………….10,-

Opakovaná kontrola do 60 dní- M1, N1 +PLYN….16,-

Opakovaná kontrola do 60 dní- INÁ STK L,O2……….10,-

Opakovaná kontrola do 60 dní- INA STK M1,N1..15,-

Administratívna- L,M,N,O2 …………………………………..6,-

Administratívna- INA STK L,M,N,O2 ………………….10,-

Zvláštna kontrola ………………………………………………..10,-

Opis protokolu ………………………………………………………10,-