Cenník Technikých Kontrol

Ceny technických kontrol sú uvedené v Eur s DPH

cenník platný od 01.07.2021

Pravidelná kontrolaB, D………………………………….. 25,-

VYSTAVENIE ELEKTRONICKÉHO PROTOKOLU … 4,-

OSVEDČENIE O TK………………………………………………….3,-

Pravidelná kontrola L …………………………………………19,-

Pravidelná – B,D +PLYN…………………………………….30,-

Pravidelná kontrola– O2……………………………………….25,-

DOVOZ– M1,N1…………………………………………………..35,-

DOVOZ- M1,N1 +PLYN………………………………………35,-

DOVOZ-  O2………………………………………………………..25,-

DOVOZ-  L …………………………………………………………..30,-

Opakovaná kontrola do 60 dní L,M1,N1,O2………….13-

Opakovaná kontrola do 60 dní– M1, N1 +PLYN…….17-

Opakovaná kontrola do 60 dní– INÁ STK M,N,L,O2…….19,-

Administratívna– L,M,N,O2 ………………………………………7,-

Administratívna INA STK L,M,N,O2 ………………………13,-

Zvláštna kontrola ……………………………………………………..20,-

Opis protokolu …………………………………………………………..10,-

Test tlmičov ………………………………………………………………….12,-

Test bŕzd a nastavenia svetiel…………………………………..12,-