Cenník Technikých Kontrol

Ceny technických kontrol sú uvedené v Eur s DPH

cenník platný od 01.07.2021

Pravidelná kontrola –B, D………………………………….. 25,-

Vystavenie elektronického protokolu ……………… 4,-

Osvedčenie …………………………………………………………..3,-

Pravidelná kontrola L …………………………………………19,-

Pravidelná – B,D +PLYN…………………………………….30,-

Pravidelná kontrola- O2…………………………………….25,-

DOVOZ- M1,N1…………………………………………………..35,-

DOVOZ- M1,N1 +PLYN………………………………………35,-

DOVOZ-  O2………………………………………………………..25,-

DOVOZ-  L …………………………………………………………..30,-

Opakovaná kontrola do 60 dní- L,M1,N1,O2………….13-

Opakovaná kontrola do 60 dní- M1, N1 +PLYN….17-

Opakovaná kontrola do 60 dní- INÁ STK M,N,L,O2……….19,-

Administratívna- L,M,N,O2 …………………………………..7,-

Administratívna- INA STK L,M,N,O2 ………………….13,-

Zvláštna kontrola ………………………………………………..20,-

Opis protokolu ………………………………………………………10,-