Rezervácie TK-EK-KO

UPOZORNENIE!

Z dôvodu zníženia rizika prenosu infekcie je do areálu POVOLENÝ VJAZD LEN 1 OSOBE /vodičovi/ s vozidlom . Prosíme o dodržiavanie bezpečnostných opatrení a hygienických štandardov NARIADENÝCH Vládou Slovenskej republiky , Ústredným krízovým štábom a Hlavným hygienikom Úradu verejného zdravotníctva.

Vstup do priestorov budovy je povolený výhradne s prekrytím horných dýchacích ciest a len 1 osobe.